Een explosie is de drukverhoging die ontstaat als gevolg van het ontsteken van een brandstof in een afgesloten ruimte. Een verbrandingsproces kan alleen ontstaan als alle zijden van de brandvijfhoek aanwezig zijn.

 
  • Zuurstof, Zonder zuurstof kan een verbrandingsproces niet ontstaan of stand houden.
  • Juiste mengverhouding, Een brandstof kan alleen ontbranden in de juiste concentratie met zuurstof. De concentratie moet liggen tussen de onderste explosiegrens (LEL) en bovenste explosiegrens (UEL). Puur waterstof is dus niet brandbaar, tot het in aanraking komt met zuurstof.
  • Brandstof, Van veel gassen is bekend dat ze brandbaar zijn. Van vaste stoffen is veel minder bekend dat ze kunnen branden. Bijna alle vaste stoffen kunnen in stofvorm een explosie veroorzaken. Behalve de zand en zouten.
  • Ontstekingsenergie, In een explosiegevaarlijke atmosfeer moet voorkomen worden dat de zelfontbrandingstemperatuur van de brandstof wordt bereikt. Door vuur, vonken of hete oppervlakten kan een brandstof ontstoken worden.
  • Katalysator voor het verbrandingsproces, Een katalysator kan de brand versnellen of vertragen door een chemische reactie. Stoffen waarvan bekend is dat ze heftig met elkaar reageren moeten te alle tijde gescheiden blijven.