De ATEX 95 richtlijn onderscheidt twee materiaalgroepen.

Materiaalgroep I Betreft alle ondergrondse mijn(bouw) installaties De bovengrondse gasgroep methaan

Materiaalgroep II Betreft al overige bovengrondse installaties onderverdeeld in 3 gasgroepen;
• IIA hoge ontsteekenergie (o.a. propaan, benzine of gelijksoortig)
• IIB middelmatige ontsteekenergie ( o.a. ethyleen, aardgas of gelijksoortig)
• IIC lage ontsteekenergie ( o.a. waterstof, ecetyleen of gelijksoortig)


Materiaalgroep III Doordat steeds meer EN (Europa Normen) gebaseerd zijn op IEC (Internationale Normen) krijgen we binnen Europa ook te maken met de nieuwe stofgroepen III. De onderverdeling wordt als volgt gekenmerkt:

IIIA combustable flyers (stofdeeltjes met diameter groter dan 0.5 mm)
IIIB dusts (stofdeeltjes met diameter kleiner dan 0.5 mm)
IIIC conductive dusts (elektrisch geleidende stoffen)