Onderdeel van ATEX 137 is een risico-inventarisatie met het vaststellen van explosiegevaarlijke zones. Binnen deze zones moet dan ATEX 95 goedgekeurde apparatuur toegepast worden.

Explosiegevaarlijk gebied kan in de volgende gevarenzones worden ingedeeld:

Zone Definitie
0 een gebied waar tijdens normaal bedrijf een ontplofbare atmosfeer voortdurend of gedurende langere perioden aanwezig is. (meer dan 1000 uur per jaar)
1 een gebied waar binnen tijdens normaal bedrijf de kans op aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer groot is. ( 10-1000 uur per jaar)
2 een gebied waarbinnen tijdens normaal bedrijf de kans op aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer gering is en indien zij aanwezig is slecht korte tijd zal bestaan.
20 een gebeid waar tijdens normaal bedrijf een ontplofbaar Stof-luchtmengsel voortdurend of gedurende langere perioden aanwezig is.
21 een gebied waarbinnen tijdens normaal bedrijf de kans op aanwezigheid van een ontplofbaar stof-luchtmengsel groot is, ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron en/of opwerveling van gedurende lange periode aanwezig afgezet stof.
22 een gebied waarbinnen tijdens normaal bedrijf de kans op aanwezigheid van een ontplofbaar stof-luchtmengsel gering is, en waar dergelijke mengsels slecht kortstondig kunnen bestaan ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron en/of opwerveling van gedurende lange periode aanwezig afgezet stof.