Wanneer een ontsteekbaar gasmengsel of stofwolk in contact komt met een voorwerp met een temperatuur, die gelijk is aan of hoger is dan de ontstekingstemperatuur van dit brandbare gas of stof, kan ontsteking plaatsvinden. Bijvoorbeeld verwarmingselementen, mechanische aandrijvingen, elektromotoren en gloeilampen.

Gasexplosieveilig materieel wordt ingedeeld in temperatuurgroepen of "T-klassen". Het materiaal, dat in een bepaalde temperatuurklasse is ingedeeld, mag dus worden toegepast voor gassen met een ontstekingstemperatuur, die hoger is dan de bij die groep behorende temperatuur.

Onderstaand is het tabel voor de ATEX klasse indeling van temperatuur;

Temperatuur Klasse Maximaal toelaatbare oppervlakte temperatuur van het materieel
T1 450 °C
T2 300 °C
T3 200 °C
T4 135 °C
T5 100 °C
T6 85 °C

Voorbeelden C

T1 Waterstof 560 °C
T1 Methaan 537 °C
T2 Ethyleen 425 °C
T2 Acetyleen 305 °C
T3 Kerosine 210 °C
T4 Ether 160 °C
T6 koolstofdisulfide 95 °C