Niet oplaadbaar Oplaadbaar

Streamlight Survivor LED Alkaline C4-LED, 175 Lumen, 36,000cd Peak Beam Intensiteit, 379m Beam Afstand

Adalit L-5 LED 135 Lumen, Te bevestigen op uw helm

Thuba Machine/Handlampen Meer informatie over Thuba EHB machine en handlampen

Bayco Nightstick 5456G LED 175 Lumen, 4,820cd Peak Beam Intensiteit, 140m Beam Afstand

Streamlight Survivor LED C4-LED, 175 Lumen, 36,000cd Peak Beam Intensiteit, 379m Beam Afstand

Adalit L-5R LED 135 Lumen

Adalit L-3000 LED LED 200 Lumen, 10,000cd Peak Beam Intensiteit, 200m Beam Afstand

Streamlight Fire Vulcan LED C4-LED, 145 Lumen, 80,000cd Peak Beam Intensiteit

ATEX Zaklampen

ATEX staat voor ATmosphegraveres EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan: een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

Explosie gevaarlijke omgevingen komen onder andere voor in de (petro)chemie, rioolwaterzuiveringen, tankinstallaties, verfspuiterijen en off-shore. Ook in stofrijke omgevingen bestaat explosiegevaar. In een dergelijke omgeving zijn er voorschriften waaronder ook voorschriften over het gebruik van de te gebruiken verlichting en handlampen.

De keuze voor de juiste type handlamp wordt gemaakt op basis van een zone indeling en temperatuurklasse. Deze zijn vastgesteld in een aantal Europese normen.

 

Explosiegevaarlijk gebied dient voor werknemers duidelijk te worden gekenmerkt met een waarschuwingsdriehoek welke in zwart de tekst "EX" op een gele achtergrond bevat.

 

ATEX Handlampen

Er zijn verschillende soorten Atex handlampen die explosie veilig zijn op de markt. De keuze hangt af van de toepassing, omgeving en gebruik welke lamp u kiest.


Vrijwel de meest gekochten atex handlampen zijn oplaadbaar handlampen met een laadstation. Dit is practisch in gebruik en economisch. Mogelijk is te kiezen voor een laadstation op 230 V en 12 V. Daardoor is het laden van de lamp overal mogelijk. Zowel op een vaste locatie als in een gebouw of een mobiel voertuig.

Om conform te zijn met de ATEX-richtlijn moet de ATEX handlamp het CE-merkteken dragen voor gebruik in gevaarlijke zones. Op de lamp komen tevens de kwalificaties van het product uitdrukkelijk naar voren.

Veel Atex handlampen maken gebruik van een oplaadbare batterij. De meest gebruikte is nikkel-metaalhydride. De nikkel metaalhydride batterij, afkorting NiMH, is een oplaadbare batterij die lijkt op de nikkel waterstof accu. De NiMH accu gebruikt een waterstofabsorberende legering voor de negatieve elektrode in plaats van cadmium.